Skip to content

Poszkodowani w wypadkach zgodnie z literą prawa mogą dochodzić wielu świadczeń odszkodowawczych. Na szczególną uwagę zasługuje zadośćuczynienie za doznaną krzywdę, które pozwala uzyskać znaczne środki pieniężne? O jaką stawkę ubiegać się w ramach tego roszczenia? W poniższym artykule wyjaśnimy, jak ustalana jest wysokość należnego zadośćuczynienia za doznaną krzywdę.

Nie odbieraj sobie szansy na wysoką rekompensatę!

Dochodzenie roszczeń odszkodowawczych wymaga od poszkodowanego wskazania we wniosku odszkodowawczym kwoty, o jaką wnioskuje w ramach danego świadczenia. W przypadku zadośćuczynienia ustalenie jego wysokości jest dość problematyczne dla poszkodowanych. Nie znajdziemy nigdzie żadnych “taryfikatorów”, które wskazują o jakie świadczenia możemy ubiegać się po danym zdarzeniu drogowym. Zadośćuczynienie to próba zrekompensowania doznanego bólu i cierpienia na skutek wypadku, a także wszelkich negatywnych doznań, które mogą odczuwać w przyszłości osoby poszkodowane. Wyjątek stanowią dolegliwości, których w momencie dochodzenia zadośćuczynienia nie można było przewidzieć np. padaczka pourazowa. Wielu poszkodowanych odbiera sobie szansę na godną rekompensatę nieświadomie zgadzając się na rażąco niskie propozycje otrzymywane od ubezpieczyciela lub wpisując we wniosek niewielkie kwoty.

Co wpływa na wysokość zadośćuczynienia?

Na wysokość przyznawanych stawek pieniężnych w ramach zadośćuczynienie za doznaną krzywdę ma wpływ:

  • stopień trwałego uszczerbku na zdrowiu – mowa o kalectwie, ograniczeniach ruchowych, oszpeceniu. Kiedy wypadek wpływa nieodwracalnie na stan zdrowia poszkodowanego należne zadośćuczynienie jest zdecydowanie wyższe.
  • długotrwałość leczenia, rehabilitacji – bolesne zabiegi, operacje i długotrwała rehabilitacja mają duży wpływ na wysokość należnego zadośćuczynienia po wypadku.
  • wiek poszkodowanego – śledząc bieżące orzecznictwo da się zauważyć, że im młodszy poszkodowany, tym wyższe otrzymuje zadośćuczynienie za doznaną krzywdę.
  • płeć – w zależności od rodzaju doznanych obrażeń także płeć ma wpływ na wysokość przyznanej rekompensaty np. przy oszpeceniach kobiety otrzymują wyższe środki pieniężne.
  • niekorzystne rokowania na przyszłość – w sytuacji, gdy obrażenia nie rokują na poprawę poszkodowany ma szansę na otrzymanie wyższej rekompensaty w ramach zadośćuczynienia.

Jak uniknąć rażąco niskiego odszkodowania?

Poszkodowani, którzy chcą uniknąć zaniżenia odszkodowania powinni skorzystać z pomocy doświadczonej kancelarii odszkodowawczej. Kompensja specjalizuje się w uzyskiwaniu wysokich zadośćuczynień za doznaną krzywdę już od wielu lat. Skutecznie negocjujemy w imieniu naszych klientów najwyższe stawki pieniężne. Trafna analiza dokumentacji, oszacowanie należnej kwoty w ramach tego świadczenia i siła argumentów pozwala nam zawalczyć o wysokie zadośćuczynienie za doznaną krzywdę dla każdego poszkodowanego w wypadku. Zapraszamy do skorzystania z bezpłatnej analizy sprawy. Nasi specjaliści nakreślą możliwość odszkodowawcze w każdym przypadku. Przekonaj się, że Kompensja to skuteczny sposób na wysokie zadośćuczynienie za doznaną krzywdę.