Skip to content

Podstawową zasadą dla osób, które chciałyby starać się o odszkodowanie powypadkowe są okoliczności zdarzenia i wina. Powszechnie wiadomo, że obowiązkowa polisa OC chroni sprawcę wypadku przed finansowymi konsekwencjami szkody, które spowodował, jednak jemu samemu nie daje niestety możliwości uzyskania rekompensaty.

Podsumowując, wszyscy pozostali uczestnicy zdarzenia, którzy nie spowodowali wypadku lub nie przyczynili się do niego w 100% mogą wystąpić do ubezpieczyciela o finansową rekompensatę za poniesioną krzywdę.

Jak uzyskać odszkodowanie? Czy osoba bez wiedzy prawniczej i doświadczenia w tym zakresie ma szansę na samodzielne załatwienie sprawy? Oczywiście że tak, warto jednak zwrócić uwagę na kilka istotnych szczegółów.

Za co możemy domagać się odszkodowania?

Po każdym nieszczęśliwym zdarzeniu powstaje szkoda, która powinna być naprawiona. Niewiele osób jednak wie, iż nasze odszkodowanie to szereg roszczeń, które nam przysługują. A zatem:

  • Jeżeli w zdarzeniu zostało uszkodzone tylko mienie, np. w wypadku komunikacyjnym nasz pojazd uległ zniszczeniu, ubezpieczyciel powinien zwrócić Nam koszty naprawy auta, tj. koszt części zamiennych, spadek wartości pojazdu, również koszty związane z wynajmem auta zastępczego. Więcej na temat znajdziecie Państwo w tym WPISIE.
  • Utracony dochód to kolejna szkoda, którą możemy ponieść będąc osobą poszkodowaną w wypadku. Brak możliwości zarobkowania, utracone premie, czy nawet praca, której nie dostaliśmy w związku z faktem naszej niedyspozycji to te elementy naszego odszkodowania, które ubezpieczyciel powinien wypłacić.
  • Szkoda osobowa, czyli obrażenia ciała to element najistotniejszy. Wielkość uszczerbku na zdrowiu, cierpienie związane z wypadkiem nie tylko fizyczne, ale również psychiczne, pogorszona sytuacja życiowa, brak perspektyw na przyszłość i realizowania planów życiowych, to część Naszego odszkodowania, które nazywamy zadośćuczynieniem.
  • Zwrot kosztów leczenia, rehabilitacji, dojazdu do placówek medycznych, konsultacji u specjalistów, kosztów związanych z dodatkową opieką podczas leczenia, również należą do części naszego odszkodowania, które ubezpieczyciel zobowiązany jest zwrócić.
  • Jeżeli w związku z nieszczęśliwym wypadkiem utraciliśmy np. zdolność do pracy zarobkowej lub nasz uszczerbek na zdrowiu jest o charakterze trwałym i powoduje zwiększone potrzeby typu stałej opieki nad poszkodowanym i stałymi kosztami leczenia, mamy możliwość uzyskania dodatkowego roszczenia którym jest renta.

Jak udokumentować szkodę, aby móc zgłosić odszkodowanie z OC sprawcy?

Jeżeli jesteś osobą poszkodowaną wypadku, nie jesteś sprawcą zdarzenia, wiesz do jakiej firmy ubezpieczeniowej zgłosić się o odszkodowanie, powinieneś przygotować się do sporządzenia projektu wniosku roszczeniowego.

Na co zwrócić uwagę i jak prawidłowo udowodnić naszą szkodę?

Podstawowa rzecz to udokumentowanie wszelkich poniesionych kosztów związanych z leczeniem, wizyt lekarski, wizyt u specjalistów oraz zabiegów rehabilitacyjnych. Aby starać się o zwrot kosztów leczenia musimy przedłożyć ubezpieczycielowi, że taki koszt rzeczywiście ponieśliśmy. Koniecznym jest zatem zachowanie wszelkich rachunków, faktur, dowodów zakupu, którymi możemy udokumentować nasze roszczenie.

Kolejną rzeczą jest oczywiście roszczenie zadośćuczynienia. Tutaj sprawa jest nieco bardziej skomplikowana, ponieważ w oparciu o wszelką dokumentacje medyczną z leczenia, diagnozy lekarzy, wypisy ze szpitala, poradni, rokowania i zalecenia specjalistów musimy koniecznie ocenić wielkość naszego roszczenia. Innymi słowy oszacować w jakim stopniu poniesiona krzywda ma wpływ na nasze cierpienie, krzywdę moralną, niemożność realizowania codziennych planów, pogorszenie sytuacji życiowej po wypadku, a następnie wycenić nasze roszczenie. Ważne jest również, aby proponowana przez Nas kwota miała potwierdzenie w argumentacji pisanego wniosku. Warto w tym miejscu przeanalizować Orzecznictwa Sądowe w sprawach podobnych, każde roszczenie dodatkowo potwierdzić posiłkując się odpowiednimi przepisami Kodeksu Cywilnego, a cały projekt wniosku roszczeniowego sformułować w ten sposób, aby ubezpieczyciel nie miał podstaw do odmowy, bądź zaniżenia naszego odszkodowania.

Co zrobić jeśli nie czujemy się na siłach, aby samodzielnie walczyć o odszkodowanie za wypadek?

W sytuacji kiedy chcielibyście Państwo, aby profesjonalny pełnomocnik zajął się odzyskiwaniem odszkodowania w Państwa imieniu, mamy propozycję:

  • proszę zadzwonić pod numer telefonu 58 500 80 89 lub 797-670-906 i zgłosić do Nas swoją sprawę telefonicznie,
  • jeżeli wolicie Państwo kontakt mailowy, proszę wysłać do Nas zapytanie na adres biuro@kompensja.pl lub wypełnić formularz zgłoszeniowy na stronie głównej,
  • dla osób, które jednak wolą kontakt osobisty, zapraszamy do siedziby firmy na ul. Marynarki Polskiej 96 w Gdańsku. Z uwagi, że bardzo cenimy Państwa oraz własny czas pracy, przed spotkaniem prosimy o kontakt celem umówienia się na spotkanie w dogodnym dla Państwa terminie.

Wszystkie osoby zainteresowane serdecznie zapraszamy do kontaktu z Naszym prawnikiem, który udzieli Państwu wszelkich odpowiedzi dotyczących uzyskania odszkodowania z OC.

jak uzyskać odszkodowanie