Skip to content

Firma Kompensja Sp. z o.o. działa w branży odszkodowań, w której  priorytetem działalności jest przede wszystkim pomoc osobom poszkodowanym w wypadkach. Uszkodzenia ciała lub mienia to w wielu nieszczęśliwych zdarzeniach podstawa do uzyskania i starań o określone roszczenia odszkodowawcze.

Kompensja Kancelaria – odszkodowania powypadkowe

Wieloletnie doświadczenie firmy oraz jej pracowników pozwoliło pomóc wielu osobom, które wskutek nieszczęśliwych zdarzeń znalazły się w sytuacjach, w których uzyskanie odszkodowania dało im szansę na powrót do zdrowia oraz naprawę poniesionej krzywdy oraz cierpienia.

Jakimi sprawami zajmuje się Nasza firma?

1. Odszkodowania komunikacyjne

Wypadki drogowe to często zdarzenia, w których oprócz uszkodzonego auta poszkodowane są osoby, uczestniczące w zdarzeniu. Obowiązkowa polisa OC daje gwarancję uzyskania odszkodowania za wypadek oraz uzyskania roszczeń, które mają na celu pełnej rekompensaty poniesionej krzywdy. Kompensja kancelaria – odszkodowania komunikacyjne uzyskuje w kwotach, które w całości naprawiają powstałą szkodę, ale również krzywdę i cierpienie poszkodowanych.

2. Odszkodowania za wypadek w pracy

Wypadki w pracy podobnie jak komunikacyjne w większości sytuacjach dają możliwość ubiegania się o należne odszkodowanie. Jeżeli wypadek nastąpił z winy pracodawcy jest on zobowiązany do naprawy powstałej szkody. Należne odszkodowanie wypłaca ZUS, możliwe jest jednak również uzyskania zadośćuczynienia za doznaną krzywdę i cierpienia z polisy OC pracodawcy.

3. Odszkodowania za wypadki w rolnictwie

Zgodnie z prawem rolnicy są zobowiązani do wykupienia obowiązkowej polisy OC. Podobnie jak w przypadku posiadaczy pojazdów mechanicznych chroni ona rolnika przed szkodami powstałymi w skutek jego działań na terenie gospodarstwa rolnego. Najczęstsze wypadki w rolnictwie to m.in.:

 • wypadki z udziałem maszyn rolniczych,
 • zatrucia pestycydami czy środkami chemicznymi,
 • poślizgnięcia i potknięcia na śliskiej lub dziurawej nawierzchni, drodze, chodniku,
 • wypadki spowodowane przez zwierzęta.

4. Odszkodowania za błędy medyczne

Nienależyte działania lub zaniechanie podmiotu leczniczego, którego skutkiem jest rozstrój zdrowia lub utrata życia, daje podstawę do uzyskania odszkodowania za błąd medyczny. Nasza kancelaria – odszkodowania za uszczerbek na zdrowiu uzyskuje od podmiotu, który zobowiązany jest do naprawy szkody. Zwrot wszelkich kosztów leczenia, rehabilitacji i powrotu do zdrowia osoby poszkodowanej, zadośćuczynienie za doznaną krzywdę i cierpienie oraz renta, jeśli poszkodowany utracił całkowicie lub częściowo zdolność do pracy zarobkowej albo jeżeli zwiększyły się jego potrzeby lub zmniejszyły widoki powodzenia na przyszłość.

Kompensja kancelaria – odszkodowania po wypadku. Na co może liczyć poszkodowany?

Przy każdej szkodzie rzeczowej lub osobowej w zdarzeniach drogowych, przy pracy, w rolnictwie lub wskutek błędów medycznych możemy liczyć na uzyskanie rekompensaty z polisy OC podmiotu, której właściciel jest winny zdarzeniu i zobowiązany do naprawy szkody.

Jakie roszczenia może uzyskać poszkodowany?

 • zwrot kosztów leczenia, rehabilitacji, zakupu leków, wizyt u lekarzy specjalistów, opieki osób trzecich nad poszkodowanym,
 • roszczenie zadośćuczynienia rekompensujące cierpienie poszkodowanego, poniesioną krzywdę oraz pogorszoną sytuację życiową,
 • jeżeli w związku z wypadkiem, poszkodowany częściowo lub całkowicie utracił zdatność do zarobkowania lub jego życiowe potrzeby znaczeni zwiększyły się wskutek wypadku, sąd może przyznać comiesięczną rentę.

Kompensja Sp. z o.o. – kancelaria odszkodowania Gdańsk. Co zyskasz jeżeli zdecydujesz się na Naszą pomoc w uzyskaniu należnego odszkodowania?

Co nas wyróżnia? Rzetelność, profesjonalizm, indywidualne podejście oraz setki zadowolonych klientów. Przewaga konkurencyjna to jednak coś więcej niż zwiększanie efektów działania na rynku. Naszym klientom dajemy przede wszystkim poczucie bezpieczeństwa. Reprezentując ich w procesie uzyskania odszkodowania jesteśmy pełnomocnikiem, który dba o uzyskanie jak najwyższych roszczeń, kompleksowo załatwia wszystkie niezbędne sprawy związane z uzyskaniem odszkodowania, wspiera oraz pomaga w ciężkich chwilach po wypadku, które niewątpliwie mają bardzo duży wpływ na dotychczasową sytuację życiową poszkodowanego.

Co gwarantujemy? Dlaczego warto się do Nas zgłosić?

 • nie pobieramy opłat wstępnych i zaliczek – gwarantujemy przejrzystą umowę i wynagrodzenie prowizyjne z którego rozliczamy się dopiero po uzyskania należnego odszkodowania,
 • tylko przejrzyste umowy bez ukrytych kosztów,
 • załatwiamy wszystkie formalności dotyczące likwidacji szkody,
 • analizę prawną sprawy przeprowadzamy bezpłatnie,
 • walczymy tylko o najwyższe odszkodowanie i pełną naprawę poniesionej krzywdy przez poszkodowanego.

Jeżeli masz pytania możesz je zgłosić telefonicznie bądź mailowo. Skorzystaj z kontaktu z Naszym doradcą. Zapraszamy do współpracy. 

kancelaria odszkodowania