Skip to content

Nawiązka, a zadośćuczynienie

Nawiązka i zadośćuczynienie to terminy, z którymi nasi klienci spotykają się bardzo często w szerokim spektrum odszkodowań. W tym artykule postaramy się dokładnie i przystępnie wyjaśnić skąd wzięły się oba terminy, co dokładnie znaczą i w jakich momentach procesu odszkodowawczego mogą się one pojawiać.

Jeśli zastanawiałeś się kiedykolwiek jakie zależności między sobą mają nawiązka, a zadośćuczynienie to zaraz wszystko powinno się rozjaśnić.

Spis treści

Czym jest nawiązka?

Nawiązka to wynikający z kodeksu karnego środek karny. W myśl art.48 wysokość orzeczonej nawiązki nie może być większa, niż 100 tysięcy złotych, chyba że inaczej wynika z ustawy. Ważnym jest fakt, że jej wysokość wcale nie musi dorównywać wyrządzonej szkodzie.

Jeśli sąd orzeka nawiązkę to oskarżony za popełnione przestępstwo zobowiązany jest do zapłacenia wskazanej przez sąd kwoty na rzecz osoby poszkodowanej w przestępstwie.
W kodeksie karnym wyszczególnione są przypadki konieczności zapłaty nawiązki na rzecz:

  • Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej, jeśli doszło do umyślnego przestępstwa, w wyniku którego zmarł człowiek, doznał ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, doszło do naruszenia czynności narządu lub rozstroju zdrowie;
  • Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska, jeśli przestępstwo wymierzone było przeciwko środowisku;
  • pokrzywdzonego lub jego osoby/osób najbliższych, jeśli na skutek śmierci pokrzywdzonego pogorszyła się ich sytuacja życiowa – o tym przypadku mówimy, kiedy przestępstwo polegające na spowodowaniu katastrofy komunikacyjnej lub wypadku zostało udowodnione.

Czym jest zadośćuczynienie?

Art. 255 kodeksu cywilnego dokładnie określa zadośćuczynienie pieniężne. Jeżeli sąd uzna, że osobie pokrzywdzonej należy się wyrównanie szkody niemajątkowej może przyznać o przyznaniu takiego świadczenia. Sąd określając kwotę zadośćuczynienia bierze pod uwagę wielkość krzywdy – w rozumieniu fizycznym i psychicznym – jaka została wyrządzona pokrzywdzonemu.

Ważne jest to, że w przypadku zadośćuczynienia mowa o niematerialnym charakterze szkody. Wszelkie szkody materialne, czyli np. skasowany pojazd – pokrywa odszkodowanie.

Czy nawiązka obniża zadośćuczynienie?

Jeżeli w postępowaniu karnym sąd (na zasadach opisywanych we wcześniejszej części artykułu) orzekł, iż poszkodowanemu należy się nawiązka – stanowi ona świadczenie odszkodowawcze, co jest równoznaczne z tym, że jest zaliczana jako należne poszkodowanemu odszkodowanie. Znaczy to tyle, że przy wypłacie odszkodowania przez ubezpieczyciela, towarzystwo ma prawo i zmniejszyć przy wypłacaniu kwotę odszkodowania o zasądzoną nawiązkę. Zwykle ma to skutek negatywny dla poszkodowanego, ponieważ oskarżony bardzo często jest niewypłacalny i w efekcie osoba, której przyznano adekwatną do szkody wielkość odszkodowania, uzyskuje go mniej.

Jakie są różnice między nawiązką, a zadośćuczynieniem?

Wielu z naszych klientów i zapewne również czytelników zastanawia się czym dokładnie różni się nawiązka od zadośćuczynienia. Podstawową różnicą w tych dwóch tematach jest fakt, iż nawiązkę definiuje kodeks karny, a zadośćuczynienie już kodeks cywilny. Forma rekompensaty jaką jest nawiązka to środek karny o charakterze kompensacyjnym, a druga, czyli zadośćuczynienie to wyrównanie szkody.

Kwota wypłaconej nawiązki nie musi się równać wypłaconej szkodzie, ale już w przypadku zadośćuczynienia brane są pod uwagę okoliczności i rozmiar szkody niematerialnej, na podstawie których sąd orzeka wielkość wypłacanej z tytułu zadośćuczynienia kwoty. Bardzo ważnym jest fakt, że sprawca szkody może dokonać zapłaty zadośćuczynienia za pomocą towarzystwa ubezpieczeniowego, z usług którego korzystał w momencie powstania szkody. Jeśli zaś chodzi o nawiązkę taka możliwość nie wchodzi w grę, ponieważ oskarżony i w tym wypadku skazany (skoro orzeczono nawiązkę) zobligowany jest do tego, by całość kwoty nawiązki opłacić samodzielnie, czyli z własnych środków.

Pomoc w uzyskaniu odszkodowania

Jeżeli Ty lub osoba Ci bliska została poszkodowana w wypadku i potrzebujesz pomocy w dochodzeniu sprawiedliwości oraz uzyskaniu odszkodowania zgłoś się do Kancelaria Kompensja dzwoniąc pod numer telefonu 797 670 906, a my zajmiemy się całym procesem kompleksowo, ponieważ mamy w pełni wykwalifikowany do tego zespół i pomogliśmy już setkom poszkodowanych z sukcesem uzyskując satysfakcjonujące ich rekompensaty.

Skontaktuj się z nami

Infolinia
(pn-sb 8.00-20.00)

Biuro Obsługi Klienta
ul. Kartuska 246 (nowy adres)
80-122 Gdańsk

biuro@kompensja.pl
Poniedziałek-Piątek – 8:00-18:00