Skip to content

Bardzo duża ilość samochodów czy innych pojazdów mechanicznych na polskich drogach powoduje, że wypadki komunikacyjne są coraz częstsze i niestety coraz bardziej tragiczne w skutkach. Co ważniejsze stłuczka, wypadek czy kolizja drogowa może zdarzyć się nawet najbardziej wytrawnemu i najostrożniejszemu użytkownikowi ruchu drogowego.

Jeżeli jesteś jedną z osób, które uczestniczyły w wypadku, stłuczce, czy kolizji drogowej ie czekaj, skontaktuj się z nami, Pomożemy uzyskać najwyższe, należne Ci odszkodowanie.

Odszkodowania powypadkowe pomorskie – kiedy mam do czynienia z wypadkiem komunikacyjnym?

Zgodnie z art. 177 kodeksu karnego wypadek komunikacyjny to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, spowodowane naruszeniem zasad bezpieczeństwa Skutkami wypadków są spowodowane nieumyślnie obrażenia ciała, które powodują naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni, śmierć lub ciężki uszczerbek na zdrowiu.

Czego mogę żądać po wypadku komunikacyjnym?

Należy pamiętać, iż każdy uczestnik ruchu drogowego, który nie został uznany sprawca może ubiegać się o wypłacenie odszkodowania z tytułu wypadku komunikacyjnego. W przypadku stwierdzenia winy sprawcy wypadku poszkodowanemu z jego OC przysługuje:

  • jednorazowe odszkodowanie na pokrycie wszelkich poniesionych kosztów, m.in. kosztów leczenia, zakupu leków czy wizyt u lekarzy specjalistów,
  • renta dla wyrównania szkód o charakterze trwałym lub renta na zwiększone potrzeby,
  • zadośćuczynienie za poniesiony ból, cierpienie oraz pogorszoną sytuację życiową,

Ponadto Kompensja pomoże Ci uzyskać odszkodowanie nawet w przypadku, gdy sprawca nie został zidentyfikowany lub uciekł z miejsca wypadku.

W ciągu ilu lat od zdarzenia mogę wnioskować o odszkodowanie?

Czas, w którym poszkodowani mogą starać się o należną rekompensatę nazywamy okresem przedawnienia. W wypadkach, w których nie doszło do popełnienia przestępstwa oraz gdy poszkodowany nie był hospitalizowany dłużej niż 7 dni, termin przedawnienia wynosi 3 lata. W sytuacjach natomiast, gdzie poszkodowany poniósł śmierć lub ciężki uszczerbek na zdrowiu i przebywał w szpitalu powyżej 7 dni wówczas termin ten wynosi lat 20.

Co zyskam powierzając Kompensji swoją sprawę?

  • współpracę z doświadczonymi ekspertami w dziedzinie odszkodowań,
  • rzetelne, uczciwe i indywidualne podejście do Twojej sprawy,
  • bezpłatna porada prawna w zakresie zasadności,
  • brak opłat wstępnych,
  • profesjonalną obsługę.

Odszkodowania powypadkowe pomorskie – koszty współpracy

Wiemy jak bardzo ważną kwestią dla naszych Klientów jest otrzymanie jak najwyższego odszkodowania. Należne pieniądze nie tylko pozwalają na dalsze finansowanie leczenia, ale również na doraźną pomoc gdy sytuacja życiowa poszkodowanego po wypadku uległa znacznemu pogorszeniu. Rozumiemy potrzeby naszych Klientów dlatego staramy się zminimalizować ponoszone przez poszkodowanych koszty. Przede wszystkim oferujemy bezpłatną analizę sprawy. Przedstawiamy zasadność uzyskania należnego odszkodowania, ustalamy podmiot odpowiedzialny do wypłaty świadczeń oraz szacujemy ich wielkość. Dokładamy wszelkich starań aby nasz Klient uzyskał możliwie jak najwyższe odszkodowanie, które w pełni zrekompensuje poniesiony uszczerbek na zdrowiu czy stratę bliskiej osoby w wypadku.