Skip to content

Czynniki wpływające na wysokości odszkodowania

Śmierć dziecka w wyniku wypadku lub innego zdarzenia losowego ma znaczny wpływ na życie rodziców. Poza poczuciem krzywdy, smutkiem i zrozumiałą żałobą matka lub ojciec mogą poznać rozstroju zdrowia psychicznego, który sprawi, że staną się niezdolni do pracy, a ich aktywność życiowa ulegnie znacznemu osłabieniu. Głównymi czynnikami wpływającymi na wysokość zadośćuczynienia i odszkodowania są:

– wiek dziecka i zmarłego w dniu wypadku,

– średnie dochody zmarłego dziecka,

– wzajemna pomoc finansowa,

– bliskość relacji łączącej uprawnionych ze zmarłym dzieckiem,

– wystąpienie dolegliwości psychicznych o śmierci (depresje, nerwice).

Rodzaje przysługujących roszczeń

Wyróżniamy cztery podstawowe typy roszczeń przysługujących rodzicom po śmierci dziecka:

– zadośćuczynienia za krzywdę- jest świadczeniem jednorazowym, pieniężnym mającym na celu złagodzenie odczuwania krzywdy (strat moralnych) po śmierci dziecka.

– stosowne odszkodowanie za znaczne pogorszenie sytuacji życiowej- przyznawane jest przykładowo z uwagi na utratę pomocy i opieki lub w przypadku gdy w wyniku rozstroju zdrowia spowodowanego utratę dziecka zmniejszyły się możliwości zarobkowania rodzica.

– renta alimentacyjna – można się o nią ubiegać przede wszystkim w przypadku gdy możemy udokumentować stałe dobrowolne wsparcie finansowe rodziców ze strony dziecka.

– zwrot kosztów leczenia i kosztów związanych z pochówkiem- wypłacane są gdy rodzice ponieśli te koszty.

Wysokość odszkodowania i zadośćuczynienia

Wysokość odszkodowania i zadośćuczynienia za śmierć dziecka mieści się zazwyczaj w przedziale między 50 tysięcy złotych a 150 tysięcy złotych. Niemniej każdy przypadek rozpatrywany jest indywidualnie i zdarzają się kwoty znacznie wyższe uzyskane w postepowaniu polubownym.

Przykładowo w jednej ze spraw prowadzonych przez nasza Kancelarię rodzice otrzymali po śmierci syna w postepowaniu polubownym kwoty po 250 tys zł.

Zapraszamy do kontaktu z naszą Kancelarią w celu bezpłatnej analizy stanu prawnego i oszacowania kwot możliwych do uzyskania w postepowaniu polubownym jak i sądowym.

>>>SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI<<<