Skip to content

Zgodnie z przepisami prawa, każdy poszkodowany lub rodzina ofiary wypadku, może samodzielnie starać się o uzyskanie odszkodowania z OC. Jak jednak zrobić to dobrze, zważywszy że nigdy wcześniej nie miało się do czynienia z dochodzenie roszczeń powypadkowych w takich okolicznościach? Podstawą jest znajomość ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych oraz Kodeksu Cywilnego. Dzięki odpowiednim przepisom można dowiedzieć się nie tylko kto z bliskich osoby zmarłej może starać się o odszkodowanie za śmierć mamy z OC ale również jakie roszczenia można składać do ubezpieczyciela.

Co do zasady, aby uruchomić proces odszkodowawczy należy potwierdzić zasadność składanej rekompensaty. Jeżeli sam poszkodowany nie był winny zdarzeniu, wówczas w toku postępowania Policji oraz procesu sądowego, potwierdzeniem będzie wyrok dla sprawcy wypadku. Kluczowa dla sprawy jest również cała dokumentacja, która może potwierdzić o pogorszonej sytuacji życiowej pośrednio poszkodowanych. Jeżeli były to małoletnie dzieci, z reguły oczywistym jest fakt iż wychowując potomstwo łożyła również na ich utrzymanie. W przypadku osób pełnoletnich wymaganym byłoby aby przedstawić dowody, iż np. wsparcie finansowe zmarłej matki stanowiło istotny element w prowadzeniu wspólnego gospodarstwa domowego.

Odszkodowanie za śmierć mamy z OC to jednak nie tylko rekompensata za pogorszoną sytuację finansową. Kodeks Cywilny wyróżnia następujące roszczenia:

  • zadośćuczynienie (jako forma naprawy cierpienia, krzywdy moralnej i straty, którą poniosły dzieci po stracie rodzica),
  • stosowne odszkodowanie (jako rekompensata pogorszonej sytuacji życiowej w tym materialnej),
  • renta alimentacyjna (comiesięczne świadczenie dla małoletnich dzieci),
  • zwrot kosztów pogrzebu.

Ważną informacją dla najbliższych osoby zmarłej w wypadku jest również to, że okres przedawnienia dla odszkodowania za śmierć mija dopiero po 20 latach. Jeżeli najbliżsi poszkodowanej w wypadku nie starali się wcześniej o uzyskanie odszkodowania wówczas ubezpieczyciel (jeśli nie minął okres przedawnienia), nie ma podstaw aby odmówić wypłaty należnych roszczeń. Co ważne, jeśli rodzina uzyskała już wcześniej jakieś roszczenia, a w sprawie nie było podpisanej ugody, wówczas nic nie szkodzi na przeszkodzie aby uzupełnić wniosek odszkodowawczy o kolejne roszczenia lub zwiększyć ich wysokość.

Jak jednak napisać wniosek do ubezpieczyciela, aby odszkodowanie za śmierć mamy z OC było jak najwyższe? Dla osób bez znajomości przepisów prawa oraz procesu składania roszczeń odszkodowawczych sugerujemy powierzyć swoją sprawę profesjonalnemu pełnomocnikowi. Dzięki doświadczeniu, wykształceniu oraz wiedzy merytorycznej jest w stanie uzyskać możliwie jak najwyższe kwoty adekwatne do sytuacji życiowej poszkodowanych oraz obecnego orzecznictwa sądowego. Dzięki pomocy specjalisty, osoby uprawnione do odszkodowania zyskują:

  • pomoc, wsparcie oraz reprezentację w wszystkich sprawach związanych z kontaktem przed ubezpieczycielem OC,
  • pomoc w zebraniu dowodów i przygotowaniu wniosku o uzyskanie należnych roszczeń,
  • reprezentację zarówno w procesie likwidacyjnym (przed ubezpieczycielem) jak i ewentualnym procesie sądowym,
  • gwarancję bezpieczeństwa i rzetelnej obsługi.

Jeśli masz pytania lub wątpliwości dotyczące Twojej sprawy odszkodowawczej, zadzwoń po bezpłatną poradę prawną + 48 797 670 906.