Skip to content

Śmierć najbliższej osoby to jedno z najbardziej tragicznych i najsmutniejszych przeżyć, jakie można sobie wyobrazić. Tracąc rodzica, dziecko, małżonka lub rodzeństwo, zwłaszcza w wyniku nieszczęśliwego wypadku, doznajemy ogromnego szoku.

ZANIM JEDNAK PRZECZYTASZ, SPRAWDŹ CO MUSISZ WIEDZIEĆ 

Odejście bliskiej osoby zostawia w naszym sercu bolesną pustkę. Próbą rekompensaty za poniesioną stratę jest uzyskanie odszkodowania za śmierć bliskiego członka rodziny. Ubezpieczyciel OC sprawcy wypadku osobom uprawnionym wypłaca określone roszczenia odszkodowawcze, które mają na celu zrekompensować pogorszoną sytuację życiową oraz materialną po stracie osoby bliskiej.

Zadośćuczynienie za śmierć

Osobom najbliższym (przede wszystkim rodzinie, ale także, np. konkubinie/konkubentowi) przysługuje z tytułu utraty osoby bliskiej prawo do odszkodowania, zadośćuczynienia lub renty. Śmierć w rodzinie to ogromna tragedia, co często odbija się na zdrowiu i sytuacji materialnej wyżej wspomnianych osób. Utrata pracy, terapie i leczenie, a czasem nawet groźba utraty mieszkania (jeśli osoba zmarła była jedynym żywicielem rodziny) to częste problemy, z którymi się one borykają.

Odszkodowanie jako rekompensata  za poniesioną krzywdę

Otrzymane odszkodowanie, mimo iż praktycznie nigdy nie jest w stanie zadośćuczynić nam za śmierć najbliższej osoby, stanowi formę naprawienia poniesionej krzywdy. Osoby z najbliższej rodziny mogą skorzystać z pomocy firmy odszkodowawczej, która w ich imieniu uzyska od ubezpieczyciela OC sprawcy wypadku należne im roszczenia odszkodowawcze. Warto wspomnieć, że w wypadkach tragicznych kwoty rekompensaty powinny być adekwatne do poniesionej straty i opiewać na kwoty, których wysokość pozwoli rodzinie wrócić do codzienności oraz da możliwość na naprawienie pogorszonej sytuacji życiowej.

Jeżeli straciłeś w wypadku bliską Ci osobę, zgłoś się do nas a bezpłatnie poradzimy Ci jakie kroki należy podjąć. Zapraszamy również do skorzystania z indywidualnej oferty, którą dla Państwa przygotowaliśmy.

najwyższe odszkodowanie powypadkowe