Skip to content

Kierowca, pasażer, motocyklista, rowerzysta, pieszy… Nie ważne jaką rolę pełnił poszkodowany w wypadku. Każdemu oprócz sprawcy, kto doznał uszczerbku na zdrowiu, należy się odszkodowanie z oc sprawcy. Na pomoc w uzyskaniu odszkodowania może liczyć również rodzina osoby, która wskutek wypadku straciła życie. Dotyczy to uczestników wypadków komunikacyjnych, w rolnictwie i przy pracy.

Odszkodowania powypadkowe dla pasażera

Pasażer jadący ze sprawcą wypadku, również może uzyskać odszkodowanie jeśli doznał uszczerbku na zdrowiu. Na wysokość odszkodowania ma wpływ wiele czynników. Niezapięte pasy mogą skutkować jego obniżeniem. W przypadku gdy sprawca wypadku nie posiada polisy oc lub znajduje się pod wpływem alkoholu, występuje regres ubezpieczeniowy. Wówczas kosztami za odszkodowanie, które uzyska pasażer, zostanie obciążony kierowca.

Odszkodowania powypadkowe dla pieszych

W przypadku, gdy uczestnikiem zdarzenia są pieszy i kierowca, odpowiedzialność kierowcy opiera się na zasadzie ryzyka. Może on się jednak uwolnić od tej odpowiedzialności w sytuacji wyłącznej winy pieszego, wyłącznej winy osoby trzeciej lub występowania siły wyższej. Na przykład pieszy potrącony w wypadku, nie otrzyma odszkodowania, w momencie gdy był pod wpływem alkoholu i wtargnął na jezdnię powodując wypadek.

Odszkodowania powypadkowe za brak OC

Nieposiadanie ważnej polisy oc wiąże się z dużymi konsekwencjami. Począwszy od kary za jego brak, skończywszy na regresie ubezpieczeniowym. Gdy sprawca wypadku nie posiada obowiązkowego ubezpieczenia, obowiązki ubezpieczyciela przejmuje Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. Wypłaca on odszkodowania poszkodowanym, a następnie stosuje regres wobec sprawcy, obciążając go kosztami wypłaconych świadczeń. Co się dzieje w sytuacji, gdy to pasażer jest właścicielem pojazdu a nie kierowca, który spowodował wypadek? W takich okolicznościach pomoc w odzyskiwaniu odszkodowań się nie należy.

Odszkodowania powypadkowe dla małoletnich

Dziecko, pasażer auta, doznaje obrażeń w wyniku wypadku. Czy należy mu się odszkodowanie? Oczywiście. Dziecko jest traktowane na takich samych zasadach jak dorośli pasażerowie. To, co się zmienia, to sposób dochodzenia odszkodowania. Dziecko jest reprezentowane przez rodzica lub opiekuna prawnego. Zmienia się również okres przedawnienia, który nie może skończyć się wcześniej niż z upływem lat dwóch od uzyskania przez nie pełnoletniości.

Odszkodowania powypadkowe dla każdego

Często nasuwa się pytanie kto jest, a kto nie jest uprawniony do uzyskania odszkodowania. Najprościej postarać się o bezpłatną analizę sprawy i pomoc w uzyskaniu odszkodowania, które oferują firmy odszkodowawcze.  W uzyskaniu odszkodowania pomoc kancelarii prawnej może mieć duży wpływ na to czy otrzymamy odszkodowanie. Okres przedawnienia dla wypadków kwalifikowanych jako czyn niedozwolony, wynosi 3 lata od momentu gdy poszkodowany dowiedział się o zdarzeniu, nie później jednak niż 10 lat po wystąpieniu zdarzenia. Jeśli natomiast zdarzenie nosi znamiona zbrodni tzn. czynu zabronionego zagrożonego karą pozbawienia wolności powyżej 3 lat, okres przedawnienia roszczenia wynosi 20 lat bez względu na to kiedy poszkodowany dowiedział się o sytuacji. Dodatkowo, bieg przedawnienia przerywają: zgłoszenie roszczenia, każda czynność mająca na celu wyegzekwowanie opłaty, wszczęcie postepowania przed sądem lub zawieszenie postępowania egzekucyjnego.