Skip to content

Śmierć najbliższej osoby – odszkodowanie za śmierć rodzica czy małżonka, dziecka jest ogromną stratą, której nie są w stanie zrekompensować żadne pieniądze. Mimo to, w świetle prawa, przysługuje nam z tego tytułu odszkodowanie finansowe, stanowiące pewnego rodzaju zadośćuczynienie za poniesione krzywdy.

ZANIM JEDNAK PRZECZYTASZ, SPRAWDŹ CO MUSISZ WIEDZIEĆ 

Okresy przedawnienia

Prawo do wszelkiego  rodzaju roszczeń wynikających ze śmierci bliskiej nam osoby podlega terminowi przedawnienia. Przepisy Kodeksu cywilnego określają w jakim czasie najbliższa rodzina osoby zmarłej może ubiegać się o uzyskanie świadczeń z polisy OC sprawcy wypadku. Dla wypadków ze skutkiem śmiertelnym, kwalifikacja czynu według przepisów prawa jest przestępstwem, a sprawca sądzony jest w procesie karnym. Dla takich zdarzeń okres przedawnienia mija dopiero po 20 latach.

Jeżeli śmierć rodzica nastąpiła wskutek tragicznego zdarzenia drogowego, czas od którego liczy się okres przedawnienia to dzień wypadku.

W przypadku zdarzeń, które kwalifikowane są jako wykroczenie, okres przedawnienia mija po 3 latach. Jego termin zaczyna biec od dnia, w którym poszkodowany dowiedział się o szkodzie i osobie zobowiązanej do jej naprawienia.

Dodatkowo, jeśli poszkodowany jest osobą małoletnią do 13 roku życia, termin ten nie może upłynąć wcześniej niż dwa lata po tym jak poszkodowany uzyska pełnoletność.

Nie jesteście sami

Dochodzenie odszkodowania za śmierć rodzica poniesioną wyniku nieszczęśliwego wypadku dla najbliższych członków rodziny poszkodowanego niewątpliwie jest procesem. Niesie on za sobą wiele przykrych i traumatycznych wspomnień.

Dochodzenie odszkodowania za śmierć rodzica (i innej bliskiej osoby) to również w wielu przypadkach długi i nieprzyjemny proces. Nie jesteśmy jednak w takiej chwili zdani na łaskę losu. W każdej z wyżej wymienionych sytuacji warto zasięgnąć porady prawnej i skorzystać z usług kancelarii specjalizującej się w tego typu sprawach. Dowiemy się wtedy jakie mamy szanse na uzyskanie odszkodowania przed nastąpieniem terminu przedawnienia.

Jeżeli straciłeś w wypadku bliską Ci osobę, zgłoś się do nas a bezpłatnie poradzimy Ci jakie kroki należy podjąć. Zapraszamy również do skorzystania z indywidualnej oferty, którą dla Państwa przygotowaliśmy.