Odszkodowania powypadkowe – czym jest regres ubezpieczeniowy?

Odszkodowania za wypadki komunikacyjne mogą otrzymać wszyscy uczestniczy zdarzenia z wyłączeniem samego sprawcy. Obowiązek wykupienia polisy od odpowiedzialności cywilnej, chroni posiadacza pojazdu od szkód wyrządzonych osobom trzecim. Jednak zdarzają się sytuacje, w których sprawca wypadku oprócz konsekwencji karnych, poniesie również finansowe następstwa swoich działań. Na czym polega tzw. regres ubezpieczeniowy?

Odszkodowanie komunikacyjne przy wypadkach bardzo poważnych (gdy poszkodowany doznał znacznego uszczerbku na zdrowiu) lub w przypadku zdarzeń śmiertelnych – często opiewa na kwoty, przekraczające kilkaset tysięcy złotych. Ubezpieczyciel ponosi jednak odpowiedzialność za wypadki komunikacyjne  tylko w określonych sytuacjach. Wyłączeniem tej odpowiedzialności jest właśnie regres ubezpieczeniowy. Jest to prawo ubezpieczyciela dochodzenia od sprawcy wypadku zwrotu odszkodowania komunikacyjnego wypłaconego osobom poszkodowanym.

W jakich przypadkach ubezpieczyciel żąda zwrotu wypłaconego odszkodowania za wypadki komunikacyjne?

 • Sprawca wypadku wyrządził szkodę w stanie po użyciu alkoholi, w stanie nie-trzeźwości albo po użyciu środków odurzających lub substancji psychotropowych.
 • Kierujący wszedł w posiadanie pojazdu wskutek popełnienia przestępstwa.
 • Nie posiadał wymaganych uprawnień do kierowania pojazdem.
 • Zbiegł z miejsca zdarzenia.

Dodatkowo, jeżeli spowodujemy wypadek nie posiadając obowiązkowego ubezpieczenia OC, wtedy również zostaniemy obciążeni regresem ubezpieczeniowym solidarnie z właścicielem pojazdu.

Przedawnienie regresu za wypadki komunikacyjne.

Przedawnienie jest to możliwość uchylenia się od spełnienia określonego roszczenia po upływie  ustalonego prawem terminu. W przypadku regresu ubezpieczeniowego, obecne orzecznictwo i opinie są podzielone. W większości przeważa jednak pogląd, iż jest to 3 letni okres przedawnienia.

Czy regres ubezpieczeniowy obciąża spadkobierców?

Jeżeli wypadek komunikacyjny zakończył się tragicznie, a wśród osób poszkodowanych są ofiary śmiertelne, odszkodowanie za wypadek komunikacyjny otrzymuje najbliższa rodzina poszkodowanego. Zakładając, iż w zdarzeniu zginął również kierowca pojazdu, który np. prowadził auto bez wymaganego prawa jazdy, regres odszkodowawczy nie będzie miał zastosowania. Również w stosunku  do najbliższej rodziny. Regres ubezpieczeniowy za odszkodowania komunikacyjne nie jest dziedziczony przez najbliższych członków rodziny sprawcy wypadku.

Pamiętaj, że wykupienie polisy nie zwalnia Cię od przestrzegania przepisów prawa. Prowadząc pojazd pod wpływem alkoholu lub nie mając prawa jazdy ponosisz ryzyko, które w sytuacji spowodowania wypadku skutkuje poważnymi konsekwencjami jakim jest regres ubezpieczeniowy. Jeżeli nie wiesz czy masz szansę uzyskać odszkodowanie za wypadek komunikacyjny, zgłoś się do NAS. Bezpłatnie przeanalizujemy Twoją sprawę i doradzimy w jaki sposób możesz uzyskać najwyższe odszkodowanie.

Autor: Przemysław Ziołkowski

Czynniki wpływające na wysokość odszkodowania

Odszkodowania powypadkowe? Jaka kwota?

W zależności od rodzaju wypadku, poniesionych obrażeń osoby poszkodowanej, firmy ubezpieczeniowej a nawet pełnomocnika, który zajmuje się dochodzeniem odszkodowania, można spodziewać się różnych kwot wypłacanych z tytułu odszkodowania. Czy naprawdę nie ma prostej reguły, która pozwoliłaby każdorazowo ocenić wysokość odszkodowania, o które chcemy się starać?

Nieznajomość prawa oraz metod dochodzenia odszkodowań, może sugerować, że kwota wypłacana przez ubezpieczycieli nigdy nie będzie rekompensować oczekiwań osoby poszkodowanej.

Warto jednak wiedzieć, iż wszelkie kwestie dotyczące odpowiedzialności cywilnej ubezpieczycieli reguluje USTAWA z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. Co ważniejsze, wskazuje sumy gwarancyjne, jakim objęte są obowiązkowe polisy OC. W przypadku szkód na osobie – 5 000 000 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia, bez względu na liczbę poszkodowanych, w przypadku szkód w mieniu 1 000 000 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia, bez względu na liczbę poszkodowanych.

Ocena poniesionej krzywdy po stracie osoby bliskiej w wypadku, rekompensata za złamaną rękę w przypadku potrącenia, czy wysokości zadośćuczynienia za trwały uszczerbek na zdrowiu nie jest na pewno sprawą ani łatwą, czy też oczywistą.

Wysokość odszkodowania

Wielkość odszkodowania determinują czynniki, których prawidłowa ocena jest bardzo istotna w całym procesie dochodzenia roszczeń odszkodowawczych.

Wysokość uszczerbku na zdrowiu jest podstawą przy ustaleniu zadośćuczynienia. Na etapie sądowym szacowany jest w oparciu o niezależną opinię biegłego, który oceniając obrażenia natury fizycznej i psychicznej jest w stanie dać pogląd jak krzywda osoby poszkodowanej przyczyniła się do pogorszenia jego sytuacji życiowej sprzed wypadku. Na wielkość kwot uzyskanego odszkodowania na pewno kluczowy wpływ ma długość leczenia poszkodowanego, jego czasowa lub trwała niezdolność do pracy, utrata możliwości realizowania planów życiowych oraz stan psychiczny po przeżyciach związanych z wypadkiem.

Kolejnym znaczącym czynnikiem determinującym wielkość odszkodowań powypadkowych jest orzecznictwo Sądów w sprawach podobnych, w których uszczerbek na zdrowiu jest porównywalny, a poniesiona krzywda psychiczna osoby poszkodowanej zbliżona.

Stosowne odszkodowanie

Po śmierci osoby wskutek wypadku, sytuacja życiowa jej najbliższej rodziny prawie zawsze ulega znacznemu pogorszeniu. Znaczne pogorszenie sytuacji życiowej należy rozpatrywać nie tylko w materialnym aspekcie, ale również szerzej z pozaekonomicznego punktu widzenia.

Stosowne odszkodowanie powinno być przede wszystkim odpowiednie, umiarkowane i określać różnicę w sytuacji materialnej w jakiej rodzina  znalazła się po śmierci bliskiej osoby, a w jakiej mogłaby być gdyby do śmierci takiej osoby nie doszło.

Stosowne odszkodowanie ma jednak również zrekompensować sytuację niematerialną, która uległa pogorszeniu po śmierci bliskiego członka rodziny. Brak pomocy przy wykonywaniu codziennych obowiązków, brak wsparcia głowy rodziny w wychowaniu dzieci, brak możliwości realizowania wspólnych planów życiowych współmałżonków, również załamanie psychiczne, depresja i pogorszenie zdrowia po stracie bliskiej osoby, mają kluczowe znaczenie przy ocenie wysokości tego rodzaju roszczenia.

W oparciu o sumy gwarancyjne regulowane ustawą, pula środków finansowych na pokrycie roszczeń odszkodowawczych teoretycznie jest nie do wyczerpania. Należy jednak pamiętać, że jest jedynie limitem odpowiedzialności ubezpieczyciela i w praktyce nie skutkuje to wcale wypłatami wyższych odszkodowań.

W naszej opinii, firmy ubezpieczeniowe powinny zawsze rekompensować w możliwie jak najwyższym stopniu poniesioną krzywdę. Często jednak realia są inne, a kwoty odszkodowań zaniżane i niesatysfakcjonujące. Odszkodowania powypadkowe dla Naszej Kancelarii to nie tylko coś w czym jesteśmy najlepsi. Pomoc w uzyskaniu jak najwyższych odszkodowań dla Naszych klientów jest dla Nas priorytetem. Pamiętaj, kontakt w sprawie odszkodowań z Naszą firmą jest dla ciebie szansą na najwyższe odszkodowanie.

Autor: Przemysław Ziółkowski

Odszkodowanie za zderzenie ze zwierzęciem – kto za nie zapłaci?

Pomoc dla Pasażerów pojazdu po wypadku ze zwierzęciem

Przy wypadkach ze zwierzętami możemy pomóc uzyskać odszkodowanie wyłącznie pasażerom pojazdu. W sytuacji, gdy w zdarzeniu drogowym z udziałem zwierzyny poszkodowany został pasażer, ubezpieczyciel OC nie będzie negował swojej odpowiedzialności i takiej osobie odszkodowanie z OC sprawcy pojazdu zostanie wypłacone. Sprawcą wypadku jest w tym przypadku kierujący, który nie otrzyma odszkodowania z OC pojazdu.

Nie zajmujemy się sprawami w związku z uzyskaniem odszkodowania dla kierowcy w związku z zaniedbaniem podmiotów odpowiedzialnych np. nadleśnictwa, zarządcy drogi, właściciela gospodarstwa rolnego.

Jeżeli jesteś poszkodowanym paseżerem w wypadku z udziałem zwierzyny leśnej, zadzwoń do NAS. Bezpłatnie przeanalizujemy każdą sprawę i odzyskamy dla Ciebie odszkodowanie z polisy OC

TEL: 797-670-906

Jaką kancelarię odszkodowawczą wybrać? Czym się kierować i na co zwracać uwagę? Poradnik dla osób poszkodowanych w wypadkach

W obecnych czasach, podjęcie przemyślanej decyzji o wyborze jakiegokolwiek produktu lub usługi jest procesem, który wymaga od Nas wiele zaangażowania i wysiłku. Setki firm, w tym dotyczących odszkodowań, które proponują te same usługi, których cena jest podobna, a opinia klientów zbliżona, wcale nie ułatwiają. W gąszczu ofert, przytłoczeni ogromną ilością przekazów reklamowych i kuszeni promocyjną ceną, często podejmujemy decyzje zbyt pochopnie i pod wpływem emocji. Jak sobie poradzić, aby mimo wszystko wybór, którego dokonamy nas satysfakcjonował, a dalsza współpracą z firmą Nas nie rozczarowała?

Kluczowe stają się odpowiedzi na kilka podstawowych pytań:

 1. Czego potrzebujemy?
 2. Czego oczekujemy we współpracy z daną firmą?
 3. Ile jesteśmy w stanie zapłacić za danych produkt lub usługę?

Na rynku usług odszkodowawczych tak jak w każdej branży, konkurencja tworzy swego rodzaju otoczenie, w którym firmy współzawodniczą między sobą poprzez przedstawienie klientowi jak najkorzystniejszej oferty. Narastająca konkurencja tworzy niestety również zaplecze dla firm, które niekoniecznie stawiają na jakość usług, rzetelność i dobro klienta.
W codziennym życiu, kiedy wypadki komunikacyjne z reguły Nas nie dotyczą, często nie wiemy ani o możliwości uzyskania odszkodowania po takim zdarzeniu, niejednokrotnie również o istnieniu tego rodzaju firm. Jak w takim razie uchronić się przed złym wyborem, nieuczciwą konkurencją, na co zwrócić uwagę, ostatecznie jaką kancelarię odszkodowawczą wybrać?

Sposób pozyskiwania klientów

Często przedstawiciele kancelarii odszkodowawczych z niewiadomych źródeł znają twoje dane osobowe, wiedzą do których drzwi zapukać, mają również twój osobisty numer telefonu komórkowego. Dane osobowe są chronione prawem, dlatego tylko uczciwa Kancelaria odszkodowawcza daje szansę klientom na przedstawienie oferty za jego zgodą lub po prostu daje możliwość, aby to klient sam zgłosił się do Kancelarii z prośbą o pomoc. Takie działania powinny nie tylko wzbudzić czujność osoby poszkodowanej, ale również na wstępie zdyskwalifikować firmę, dla której zasady etyki oraz szacunku w trudnych chwilach, nie istnieją.

Doświadczona i wykwalifikowana kadra

Proces dochodzenia roszczeń odszkodowawczych jest na tyle złożony, iż kompetencje, wykształcenie i doświadczenie pełnomocnika ma istotny wpływ nie tylko na wysokość uzyskanych roszczeń, ale również na jakąkolwiek wypłatę odszkodowania od ubezpieczyciela. Zapytaj kancelarię jakiego rodzaju sprawami się zajmują, jakimi sukcesami mogą się pochwalić, czy w ewentualnym postepowaniu sądowym uzyskacie pomoc prawnika?  Jedyną drogą do wypłaty maksymalnych kwot odszkodowań, jest doświadczenie, wiedza i zaangażowanie pełnomocnika.

Uwaga na niedozwolone klauzule

Umowa współpracy o dochodzenie odszkodowań wcale nie musi być skomplikowana. Nie potrzeba do niej zawiłych zapisów, wielostronicowych regulaminów i załączników. Umowa powinna być jasno skonstruowana i przede wszystkim zrozumiała dla klienta. Oprócz informacji identyfikujących Kancelarię i danych osobowych klienta, powinny się w niej znaleźć m.in. regulacje dotyczące wzajemnych zobowiązań i warunków współpracy, jasno przedstawione zasady wynagrodzenia, a przede wszystkim informacje o ustawowej możliwości odstąpienia od umowy (w chwili gdy  była zawierana poza siedzibą przedsiębiorstwa) i jej wypowiedzeniu.
Oczywiście niezbędne przed  podpisaniem umowy jest jej przeczytanie. Często bowiem zapisy formułowane są tak, iż są nie tylko niezgodne z prawem (tzw. klauzule abuzywne), co naruszają dobro klienta. Jednym z przykładów jest kara umowna, którą klient musi ponieść w chwili rozwiązania umowy.

Współpraca z klientem

Pomoc w dochodzeniu roszczeń odszkodowawczych dla ofiar wypadków powinna przede wszystkim opierać się na wzajemnym zaufaniu i uczciwości. Rolą pełnomocnika winna być nie tylko pomoc co zrozumienie i dbanie o dobro klienta. Stały kontakt, informowanie o postępach na każdym etapie sprawy, to kluczowe elementy sukcesu przy tego rodzaju współpracy. To klient powinien decydować czy chce zawrzeć ugodę z ubezpieczycielem lub czy chce się angażować w postepowanie sądowe. Indywidualne podejście do klienta musi być normą dla każdej firmy zajmującej się dochodzeniem roszczeń odszkodowawczych. Pamiętajmy, aby ponadto zwracać uwagę, czy Naszą sprawą będzie zajmował się wykwalifikowany specjalista w dziedzinie prawa, który uzyska dla Nas możliwie najwyższe odszkodowanie, czy jednak firmie zależy tylko i wyłącznie na szybkich wypłatach i zakończeniu sprawy ugodą już na etapie postepowania przed ubezpieczycielem? Przedstawienie klientowi wszelkich możliwych alternatyw zakończenia sprawy i danie mu szansy podjęcia samodzielnej decyzji, to gwarancja udanej współpracy.

Nieuczciwe praktyki

Większość kancelarii buduje „siatkę” przedstawicieli/agentów, którzy szukając osób poszkodowanych po wypadkach pozyskują klientów dla firmy. Często zdarza się, że taka osoba jest niedostatecznie przygotowana merytorycznie, a sukcesem w jej działaniach jest podpisanie umowy z klientem w chwilach jego słabości i pod wpływem silnych emocji. W takich sytuacjach, nie zwracamy uwagi na wysoką prowizję, którą nam zaproponowano, nie czytamy umowy, nie pytamy o najbardziej istotne sprawy, które powinny nas interesować przed rozpoczęciem współpracy. Agenci kancelarii odszkodowawczych często są osobami, które traktują tą pracę tylko i wyłącznie jako możliwość szybkiego i łatwego zysku, gdzie etyka zawodowa, empatia i chęć pomocy, nie istnieją.
Pamiętajmy, aby również zapytać przedstawiciela kancelarii o to, czy posiada pełnomocnictwo, które daje mu możliwość podpisanie umowy w imieniu firmy. Nie podpisujmy dokumentów in blanco, nie oddawajmy kopii podpisanej przez siebie umowy agentowi.
Uważajmy także na obietnice składane przez przedstawicieli kancelarii odszkodowawczych dotyczących wysokości kwot, które uzyskają dla osoby poszkodowanej. Tylko i wyłącznie po skompletowaniu wszystkich dokumentów, analizie sprawy przez specjalistów od spraw odszkodowań, można szacunkowo ocenić wysokość i rodzaj roszczeń odszkodowawczych. Obietnice bez pokrycia, łatwo przekonują, jednak ostatecznie rozczarowują. Uczciwe podejście do klienta nie tylko buduje zaufanie, ale również tworzy pozytywny wizerunek firmy.
Pamiętaj, jako osoba poszkodowana to ty decydujesz jaką firmę wybrać. Fakty, które pomogą ci wyeliminować kancelarię proponującą ci pomoc to:

 • brak wystarczającego przygotowania merytorycznego, doświadczenia i zaangażowania pracowników kancelarii odszkodowawczych,
 • stosowanie rażącego wyzysku, polegającego na dowolności proponowanych opłat za wykonanie usługi; niejednokrotnie nieadekwatnych w stosunku do świadczonych usług. Prowizje sięgające od 30 % do 50 %, powiększone o 23% podatek VAT,
 • stosowanie w umowach zapisów niezgodnych z prawem, na przykład zobowiązanie klienta do ponoszenia kary umownej w chwili rezygnacji z dalszej współpracy,
 • brak możliwości reprezentowania klienta w postepowaniu sądowym,
 • pozyskiwanie klientów wbrew zasadom etyki, poszukiwanie osób poszkodowanych w szpitalach, specjalistycznych oddziałach ratunkowych, służbach Policji, Straży Pożarnej, również na cmentarzach.