Skip to content

Dochodzenie odszkodowania

Ogromnej krzywdy po stracie osoby dla nas najbliższej nie zrekompensują żadne pieniądze. Jednakże ustawodawca wychodząc naprzeciw sytuacjom kiedy dzieci zarówno nastoletnie jak i dorosłe pozostają bez wsparcia rodziców, ich opieki przewidział możliwość uzyskania odszkodowania finansowego, mającego choć w części zrekompensować negatywne skutki w życiu dzieci.

Dochodzenie odszkodowania za śmierć rodzica z uwagi na wielość możliwych do skierowania roszczeń tj.

  • zadośćuczynienie za doznaną krzywdę,
  • stosowne odszkodowania, mające charakter majątkowy, związane z pogorszeniem sytuacji życiowej po śmierci rodzica,
  • renta alimentacyjna,
  • zwrot kosztów pogrzebu.

wymaga odpowiedniej wiedzy prawnej, zaangażowania oraz doświadczenia. Mając na uwadze, iż po tak traumatycznym wydarzeniu jak śmierć rodzica na skutek wypadku trudno myśleć o dochodzeniu swoich praw, zespół naszej kancelarii podchodząc w sposób indywidualny i kompleksowy przejmuje na siebie prowadzenia całości postępowania przed ubezpieczycielem i dokonania wszelkich formalności.

Skuteczna pomoc prawna

Pozyskujemy w sposób skuteczny jak najwyższe odszkodowania, analizując w całości sytuację życiową osób uprawnionych, tak by pomóc w jak najszerszym zakresie. Odszkodowanie za śmierć rodzica oscyluje wokół wypłat od 50 do 250.000,00 zł, które są uzależnione od szeregu czynników np. wieku dzieci, zacieśnienia więzi rodzinnych, stopnia pogorszenia sytuacji majątkowej.

Dział prawny Kompensja sp. z o.o. specjalizuje się w dochodzeniu roszczeń odszkodowawczych oraz zadośćuczynienia po śmierci rodzica 

Jeśli chcieliby Państwo uzyskać odpowiedź jaka wysokość odszkodowania jest należna dla Państwa, scedować wszelkie formalności na profesjonalistów zapraszamy do kontaktu.

>>>SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI<<<