Skip to content

Odszkodowanie z polisy OC sprawcy

Otwarte granice, usprawnienie komunikacji pomiędzy krajami sprzyjają podróżom, a jednocześnie niestety powstaniem zdarzeń drogowych za granicą. Szkody komunikacyjne na osobie i w mieniu, których sprawcami są obcokrajowcy lub Polacy posiadający polisę w zagranicznym towarzystwie ubezpieczeń nie muszę powodować obaw przed procesem likwidacji szkody u osób poszkodowanych.

W pierwszej kolejności należy wskazać, iż osoba wyruszająca pojazdem mechanicznym poza granice swojego ojczystego kraju nie musi się legitymować dodatkowym ubezpieczeniem (poza własnym OC) jeżeli Biuro Narodowe zrzeszające ubezpieczycieli danego kraju funkcjonuje w ramach systemu Zielonej Karty (obecnie 46 państw). Dodatkowo, 32 członków systemu Zielonej Karty jest sygnatariuszami tzw. Porozumienia Wielostronnego, kierowcy tych krajów będących sygnatariuszami porozumienia mogą poruszać się po drogach bez konieczności posiadania Zielonej Karty. Kierowcy z państw nie objętych Porozumieniem Wielostronnym mają natomiast obowiązek posiadania przy sobie Zielonej Karty lub ubezpieczenia granicznego.

Zdarzenie na terenie Polski

W przypadku zaistnienia zdarzenia z obcokrajowcem na terenie Polski w pierwszej kolejności należy pozyskać wszelkie informacje o sprawcy m.in. numer rej. pojazdu, dane z polisy ubezpieczeniowej, w przypadku braku konieczności wezwania polisy należy spisać stosowne oświadczenie o zdarzeniu drogowym.

W przypadku, gdy szkoda zaistniała na terenie Polski należy ustalić tzw. korespondenta tj. podmiot, który na terenie Polski zajmuje się likwidacją szkody w imieniu zagranicznego ubezpieczyciela sprawcy. Kiedy natomiast dany ubezpieczyciel nie posiada korespondenta na terenie Polski, szkodę należy zgłosić w PZU S.A. lub TUiR Warta S.A. Jednakże w przypadku konieczności podjęcia sporu sądowego pozwanym pozostaje PBUK.

W przypadku zaś zaistnienia szkody poza granicami kraju w porozumieniu z PBUK ustalamy tzw. reprezentanta ds. roszczeń.

Zdarzenie poza terytorium Polski

Trudność postępowania likwidacyjnego z elementem transgranicznym jest szczególnie wówczas, gdy szkoda miała miejsce poza granicami kraju. Wówczas sprawę rozptrujemy zazwyczaj według prawa miejsca zdarzenia. Celem prawidłowej likwidacji szkody nieoceniona jest znajomość tamtejszych przepisów prawa, możliwych roszczeń oraz orzecznictwa, nie jest to wiedza w sposób łatwy i powszechny dostępna. Dlatego szczególnie ważny jest wybór profesjonalnego pełnomocnika, który nie tylko posiada znajomość języków, ale przede wszystkim obcego systemu prawnego.

Zespół Naszej Kancelarii to specjaliści w swoich dziedzinach, stale poszerzający swoje horyzonty, posiadający doświadczenie w likwidacji szkód transgranicznych. Celem uzyskania profesjonalnej pomocy oraz najwyższego odszkodowania zapraszamy do kontaktu. 

>>>SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI<<<