Skip to content

Odszkodowanie za wypadek komunikacyjny przysługuje wszystkim poszkodowanym, którzy nie byli sprawcą takiego zdarzenia. Każdy uczestnik ruchu, któremu nie można przypisać wyłącznej winy, może otrzymać roszczenia odszkodowawcze z polisy OC nawet, jeśli w znaczącym stopniu przyczynił się do zaistnienia szkody. W wypadkach ze skutkiem śmiertelnym, czynnikiem determinującym wypłatę jakichkolwiek roszczeń odszkodowawczych dla osób najbliższych,  również jest to aby ofiara wypadku nie była jego sprawcą.