Skip to content

Mając do wyboru różne firmy odszkodowawcze jedynie przemyslany wybór jednej z nich daje poszkodowanemu gwarancję wypłaty odszkodowania w jak najwyższej kwocie. Doświadczenie pełnomocnika, jego zaangażowanie oraz indywidualne podejście do klienta to kluczowe czynniki którymi powinien się kierować poszkodowany przy podejmowaniu decyzji.

Doświadczona i wykwalifikowana kadra

O tym z jakim skutkiem może zakończyć się proces dochodzenia roszczeń odszkodowawczych w dużej mierze zależy od doświadczenia i kwalifikacji osób zajmujących się Naszą sprawą. Bogata wiedza pełnomocnika, rzetelne wykształcenie, ciągła gotowość do nauki i pogłębiania praktyki w działaniach na rzecz osób poszkodowanych, to podstawa sukcesu w uzyskiwaniu jak najlepszych efektów.

Współpraca z klientem

Skomplikowana materia, która dotyczy procesu dochodzenia roszczeń odszkodowawczych wymaga od pełnomocnika nie tylko doświadczenia, co zawsze indywidualnego podejścia do sprawy. Ustalenie wysokości uszczerbku na zdrowiu i oszacowanie wielkości odszkodowania powinno przede wszystkim opierać się na dokładnej analizie sprawy, a co za tym idzie na współpracy z klientem, której wyznacznikiem jest zaufanie i stały kontatk.

Nieuczciwe praktyki

Każdy biznes wymaga od przedsiębiorcy prowadzenia go w sposób uczciwy, w myśl przyjętej etyki, która przede wszystkim powinna dbać o szeroko rozumiane dobro klienta. W branży odszkodowawczej, najczęściej popełniane błędy to takie, w których właśnie dobro osób poszkodowanych jest drugorzędne. Poniżej praktyki, na które warto zwrócić uwagę:

  • brak wystarczającego przygotowania merytorycznego, doświadczenia i zaangażowania pracowników kancelarii odszkodowawczych,
  • stosowanie rażącego wyzysku, polegającego na dowolności proponowanych opłat za wykonanie usługi; niejednokrotnie nieadekwatnych w stosunku do świadczonych usług. Prowizje sięgające od 30 % do 50 %, powiększone o 23% podatek VAT,
  • stosowanie w umowach zapisów niezgodnych z prawem, na przykład zobowiązanie klienta do ponoszenia kary umownej w chwili rezygnacji z dalszej współpracy,
  • brak możliwości reprezentowania klienta w postepowaniu sądowym,
  • pozyskiwanie klientów wbrew zasadom etyki, poszukiwanie osób poszkodowanych w szpitalach, specjalistycznych oddziałach ratunkowych, służbach Policji, Straży Pożarnej, również na cmentarzach.