Skip to content

Po wyrażeniu przez Klienta chęci współpracy przystępujemy do procesu analizy i podpisania umowy. Na początku weryfikujemy dane niezbędne do prowadzenia sprawy i uzyskania stosownej kwoty roszczenia. Następnie ustalamy z Klientem warunki podpisania umowy.

Jak podpisać umowę

Umowa może zostać podpisana w wybrany przez Klienta sposób: w punkcie obsługi Klienta, podczas wizyty konsultanta u Klienta lub poprzez przekazanie umowy pocztą. Każdą sprawę analizujemy pod względem prawnym i zgłaszamy w imieniu naszego Klienta roszczenie do Towarzystwa Ubezpieczeniowego. Z doświadczenia wiemy, iż pismo wystosowane przez profesjonalną firmę odszkodowawczą przywołujące przepisy prawne właściwe w Państwa sprawie oraz wskazujące dokładne i wyczerpujące dowody zmusza odpowiedzialnego za naprawienie szkody do natychmiastowej likwidacji szkody. Dzięki temu procedura jest szybka i skuteczna, a nasi Klienci zadowoleni.