Skip to content

Odszkodowanie po śmierci rodzica – komu się należy?

Osobom bliskim, dzieciom po śmierci rodzica przysługuje możliwość skierowania roszczeń odszkodowawczych z tytułu ubezpieczenia OC komunikacyjnego sprawcy szkody, a także w zakresie zawartych polis na życie. W przypadku śmierci rodzica na skutek wypadku przy pracy członkom rodziny na określonych zasadach przysługuje tzw. jednorazowe odszkodowanie. W zależności od okoliczności w jakich doszło do wypadku źródła wypłaty roszczeń odszkodowawczych mogą być wielorakie. Dochodzenie odszkodowania po śmierci rodzica nie jest zadaniem łatwym. Wymaga specjalistycznej wiedzy prawnej, doświadczenia w negocjacjach z ubezpieczycielem oraz umiejętności procesowych. Niestety tracąc rodzica w tak tragicznym zdarzeniu jakim jest wypadek trudno myśleć o dochodzeniu swoich praw, tym bardziej negocjowania należnych kwot odszkodowania. Kancelaria Kompensja powstała w celu niesienia pomocy rodzinom osób poszkodowanych w wypadkach przy zachowaniu szczególnie dla nas ważnych zasad empatii, otwartości i profesjonalizmu.

Ile wynosi odszkodowanie po śmierci rodzica?

Żadna kwota nie jest w stanie zrekompensować utraty bliskiej osoby jaką jest rodzic, ale pozwala dziecku na pewniejsze spojrzenie w przyszłość.

Na wysokość odszkodowania po śmierci rodzica dla dziecka składa się wysokość poszczególnych roszczeń tj. zadośćuczynieniastosownego odszkodowania, renty alimentacyjnej, zwrotu kosztów pogrzebu.

Wysokość poszczególnych roszczeń ustalana jest w sposób indywidualny i zależna jest od wielu czynników m.in. trwałości więzów rodzinnych, wieku dziecka, długotrwałości żałoby, sposobu radzenia sobie z traumą, wysokości uszczerbku majątkowego, uszczerbku na zdrowiu psychicznym, a także zebranego materiału dowodowego.

Odszkodowanie po śmierci rodzica oscyluje w granicach od 40.000,00 do 200.000,00 złotych.

Wiek dla oceny wysokości odszkodowania po śmierci rodzica ma dla ubezpieczyciela znaczenie kluczowe. Niejednokrotnie zetknęliśmy się z sytuacjami, kiedy ubezpieczyciel odmawiał wypłaty odszkodowania małemu, szczególnie kilkumiesięcznemu dziecku uznając, iż nie doszło do zerwania więzi z rodzicem, gdyż ta więź nie zdążyła się zawiązać. Oczywiście takie stanowisko jest mocno krzywdzące i unaocznia trudność w skutecznym  dochodzeniu roszczeń odszkodowawczych dziecka po śmierci rodzica, a stanowi tylko jeden z wielu przykładów piętrzących się trudności.

Profesjonalna pomoc w dochodzeniu roszczeń

Celem pozyskania godnego odszkodowania po śmierci rodzica należy posiłkować się wiedzą prawną oraz doświadczeniem w trudnych negocjacjach z ubezpieczycielem. Nieznajomość roszczeń, przepisów prawnych oraz swoich praw może być bardzo krzywdzące dla dzieci. W związku z tym bardzo istotne jest nawiązanie współpracy z profesjonalnym pełnomocnikiem, którego możemy obdarzyć zaufaniem w tak dotkliwej kwestii. Zespół Naszej Kancelarii przy rzetelnym prowadzeniu postępowania równie mocno kładzie nacisk na zachowanie otwartości w relacji z klientem oraz empatii, pozwala to na zachowanie spokojnej, bezproblemowej i korzystnej współpracy.

Nasza Kancelaria zajmuje się uzyskiwanie najwym zadośćuczynień, odszkodowań (walczymy również o odszkodowanie po śmierci rodzica) i innych świadczeń z każdej z polis. Ze względu na wieloletnie doświadczenie prawników działających w naszej kancelarii jesteśmy w stanie zagwarantować uzyskanie możliwie wysokiego odszkodowania. Zapraszamy do kontaktu w celu bezpłatnej analizy Państwa przypadku.

>>>SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI<<<