Skip to content

Odszkodowanie z OC w przypadku gdy sprawca wypadku jest nieznany

Poszkodowany w wypadku drogowym, którego drugi uczestnik zbiegł z miejsca zdarzenia, powinien niezwłocznie zgłosić się na Policję. W takich przypadkach ważna jest szybkość działania mająca na celu ustalenie okoliczności zdarzenia, zabezpieczenie śladów zdarzenia, zabezpieczenie monitoringu oraz przesłuchanie świadków. Chodzi o zabezpieczenie dowodów potwierdzających fakt, że sprawcą kolizji jest kierujący innym pojazdem mechanicznym. W takiej sytuacji (gdy sprawca jest nieznany) możemy ubiegać się o wypłatę odszkodowania przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny.

Wypłata odszkodowania przez UFG

Odszkodowanie wypłacone przez UFG może być wypłacone tylko w określonych przepisami prawa przypadkach. W sytuacji, kiedy sprawca zbiegł z miejsca wypadku i pozostaje nieznany Fundusz wypłaca świadczenia tylko za szkody osobowe. W przypadku mienia wypłata może nastąpić tylko w przypadku, kiedy obrażenia uczestników zdarzenia skutkują 14 dniowym pobytem w szpitalu.

Szkodę zgłaszamy za pośrednictwem dowolnego towarzystwa ubezpieczeń, które zobligowane jest do przekazania akt szkody do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. W przypadku, gdy wyjaśnienie okoliczności zdarzenia musi zostać wydłużone, termin 30 dniowej wypłaty roszczenia może zostać przedłużony.

O jakie świadczenia można ubiegać się po śmierci osoby bliskiej?

W przypadku dochodzenia odszkodowania z OC za stratę osoby bliskiej możliwe są do uzyskania roszczenia:

  • zadośćuczynienie za doznaną krzywdę,
  • stosowne odszkodowanie, mające charakter majątkowy, związane z pogorszeniem sytuacji życiowej po śmierci osoby bliskiej,
  • renta alimentacyjna,
  • zwrot kosztów pogrzebu.

Nasza Kancelaria zajmuje się uzyskiwanie najwyższych zadośćuczynień, odszkodowań z OC sprawcy, a także w przypadku gdy sprawca jest nieznany. Ze względu na wieloletnie doświadczenie prawników działających w naszej kancelarii jesteśmy w stanie zagwarantować uzyskanie możliwie wysokiego odszkodowania. Zapraszamy do kontaktu w celu bezpłatnej analizy Państwa przypadku.

Nasza Kancelaria zajmuje się uzyskiwanie najwym zadośćuczynień, odszkodowań i innych świadczeń z każdej z polis. Ze względu na wieloletnie doświadczenie prawników działających w naszej kancelarii jesteśmy w stanie zagwarantować uzyskanie możliwie wysokiego odszkodowania. Zapraszamy do kontaktu w celu bezpłatnej analizy Państwa przypadku.

>>>SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI<<<