Skip to content

Uzyskiwanie odszkodowań

Osoby Poszkodowane, które uczestniczyły w wypadkach komunikacyjnych i doznały uszczerbku na zdrowiu, bądź straciły bliskich mają prawo do zgłoszenia roszczenia do zakładu ubezpieczeń sprawcy zdarzenia. Nawet w przypadku uczestnictwa w wypadku osoby trzeciej istnieje możliwości uzyskania odszkodowania chociażby z polisy grupowej od następstw nieszczęśliwych wypadków. Zgłoszenie roszczenia może być dokonane za pośrednictwem Kancelarii Kompensja.

Rodzaje roszczeń

Odszkodowanie może być uzyskane z kilku rodzajów polis, takich jak np. indywidualna polisa od nieszczęśliwych wypadków, polisa grupowa od nieszczęśliwych wypadków. Gdy do obrażeń ciała doszło w wyniku działania osoby trzeciej ubezpieczonej od odpowiedzialności cywilnej możliwe jest uzyskanie zadośćuczynienia i odszkodowania od ubezpieczyciela. W przypadku braku zawarcia umowy ubezpieczenia przez sprawcę mimo takiego obowiązku należy zwrócić się o wypłatę do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. Podstawowe rodzaje roszczeń to zadośćuczynienie, zwrot kosztów leczenia, zwrot utraconych korzyści, zwrot kosztów opieki oraz kosztów dojazdów do placówek medycznych oraz wiele innych.

Terminy likwidacji szkody

Postępowanie likwidacyjne prowadzone zarówno w przez UFG i zakład ubezpieczeń powinno być prowadzone w terminie 30 dni od momentu zgłoszenia szkody. W sprawie skomplikowanej ów termin może ulec wydłużeniu do 90 dni o czym Poszkodowany powinien być informowany.

Dlaczego my?

Na trójmiejskim rynku kancelarii odszkodowawczych działa wiele podmiotów. Część z nich ma ugruntowaną renomę i zapewnia pełen profesjonalizm prowadzenia postepowań. Warto powierzyć proces uzyskiwania odszkodowania sprawdzonej firmie, takiej jak Kancelaria Kompensja. Duża ilość zadowolonych klientów świadczy i wysokiej skuteczności zespołu prawników, którzy w oparciu o wieloletnie doświadczenie pozwala na uzyskanie maksymalnie wysokiej rekompensaty za szkodę.

Dział prawny Kompensja sp. z o.o. specjalizuje się w profesjonalnej pomocy osobom poszkodowanym w wypadkach w uzyskaniu najwyższego odszkodowania oraz zadośćuczynienia.

 >>>SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI<<<