Odszkodowanie po śmierci rodzica

Odszkodowanie po śmierci rodzica – komu się należy? Osobom bliskim, dzieciom po śmierci rodzica przysługuje możliwość skierowania roszczeń odszkodowawczych z tytułu ubezpieczenia OC komunikacyjnego sprawcy szkody,

Czytaj całość »

Uzyskiwanie odszkodowań

Uzyskiwanie odszkodowań Osoby Poszkodowane, które uczestniczyły w wypadkach komunikacyjnych i doznały uszczerbku na zdrowiu, bądź straciły bliskich mają prawo do zgłoszenia roszczenia do zakładu ubezpieczeń sprawcy

Czytaj całość »

Uzyskiwanie odszkodowań z OC

Uzyskiwanie odszkodowań z OC sprawcy Właściciel pojazdu mechanicznego musi mieć świadomość, że polisa oc jest obowiązkowa i stanowi zabezpieczenie finansowe, gdy spowoduje się wypadek lub kolizję drogową.Poszkodowany kierowca, może

Czytaj całość »

Odszkodowanie po wypadku samochodem

Odszkodowanie po wypadku samochodem Poszkodowanym w wyniku wypadku komunikacyjnego przysługuje odszkodowanie, zadośćuczynienie, renta na zwiększone wydatki, zwrot poniesionych kosztów leczenia czy rehabilitacji. Dochodzenie roszczeń uzależnione jest od wystąpienia negatywnych skutków wypadku komunikacyjnego, które mają

Czytaj całość »